Utdrag av utførte oppdrag

 

Gjensidigegården i Alta—forretningsbygg (1995) 2800 m2

 

Polarfeed AS/Dåfjord Laks, Øksfjord—lakseslakteri-, pellets– og kassefabrikk (1998) 4000 m2.

 

Parksenteret i Alta, kjøpesenter (1993-1995) 16.300 m2.

 

Breverud Borettslag, Alta Boligbyggelag (1992-1995) 92 leiligheter.

 

Politihuset i Alta (2001) 4.200 m2

 

Finnmark Fylkesbibliotek, Finnmark Fylkeskommune (2002)

 

Tannklinikken Hammerfest, Finnmark Fylkeskommune (2004)

 

Hammerfest videregående skole, Finnmark Fylkeskommune (2003)

 

Forsvarsbygg, familieboliger Setermoen 47 stk. leiligheter (2003-2006)

 

Breilia skole, Hammerfest kommune (2004/2005/2006/2007)

 

Melkøya:

Veidekke—administrasjonsbygg (2003-2005) omsetning 12,9 mill.

Statoil—div. ombygningsarbeid (2004-2007)  omsetning 8,0 mill.

AF— påstøp samt rep.arbeider kai (2005) omsetning 4,8 mill.

 

Hammerfest Brygge, ombygging/nybygg 44 leiligheter, butikk etc. totalt ca. 8000 m2