Sentralgodkjenning:

Nr: 1999005150

Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2

Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3.

 

Achilles, godkjent startbank (kvalitetsordning for bygg og anleggsnæringen.